Will Verhees (dj)

Will Verhees werd in 1959 geboren te Someren waar hij ook de lagere school heeft doorlopen. Na de lagere school heeft hij de land en tuinbouw school te Horst gevolgd waarna hij in de champignonteelt is gaan werken.
In 1979 is hij naar Weert verhuisd. Toen de markt van de champignonteelt instortte heeft Will een grafische opleiding gevolgd en is gaan werken bij Roto Smeets te Weert. In 2002 is hij gaan werken bij een transportbedrijf in Asten. Daar is hij tot heden nog werkzaam.

Zijn grootste hobby is het Limburgse schutterswezen.
In 2019 hoopt hij daar zijn 40 jaar lidmaatschap te vieren bij het Oud Limburgs Schuttersfederatie

Will is al meer dan 40 jaar DJ.

In de begin jaren 80 heeft hij een presentatiecursus gevolgd bij WeertFM waar hij daarna het programma Jukebox presenteerde, Een programma met gouw ouwe muziek. Ook heeft hij een Nederlandstalig programma gemaakt. Willopzondag.nl.

Na vele jaren stilte gaat Will in eerste instantie de techniek van het sportprogramma op zondagmiddag doen op Radio Horizon.
Ook zal hij je binnenkort vanaf 7.00 uur wakker maken op zaterdagmorgen met het programma: wekkerwacht.