Op dinsdag 30 september is de raadsvergadering Cranendonck. Aanvang 19.30 uur in ontmoetingscentrum De Smeltkroes, Kijkakkers 1, Maarheeze.
U bent van harte welkom een raads- of commissievergadering bij te wonen. In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, komt de raad twee weken voor elke raadsvergadering bij elkaar tijdens een zogeheten commissievergadering.
Tijdens deze vergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen. Informatie wordt ingewonnen via een raadsvoorstel, een bespreekstuk, een raadsinformatiebrief (RIB) afkomstig van het college, een inspraakmoment en/of een vraag en antwoord ronde.
De agenda en de stukken zijn ook te raadplegen via www.cranendonck.nl