Op donderdag 2 oktober van 14:00 uur tot 15:30 uur is er in ‘t Perron in Heeze een informatiemiddag over de Wmo 2015.
De Partij voor Oud en Jong (PvOJ) zal informatie geven over de veranderingen ophet terrein van de AWBZ, de Wmo, de Wet langdurige Zorg (Wlz), de participatiewet en de jeugdwet.
De Zuidzorg zal vertellen hoe zij met de veranderingen in de huishoudelijke hulp omgaan. Er zal voldoende ruimte zijn om vragen te stellen.
Als er vragen of opmerkingen zijn op andere gemeentelijke beleidsterreinen kunnen die ook aan de orde gesteld worden. Het hoofdonderwerp zal echter de Wmo 2015 zijn.
De bijeenkomst is openbaar en gratis. De PvOJ verwelkomt u graag.