Het college Heeze-Leende is er in de begroting in geslaagd op een structureel voordelig saldo uit te komen, maar houdt daarbij een kritische vinger aan de pols. Er wordt flink bezuinigd op onder anderegroenonderhoud, gemeentepersoneel en de bibliotheek Heeze, met als uitgangspunt dat er een bibliotheekvoorziening binnen de gemeente behouden blijft.
Heeze-Leende gaat nog meer samenwerken met buurgemeenten Valkenswaard en Cranendonck (A2-samenwerking) om zo de continuïteit te vergroten, de kwetsbaarheid te verminderen en lasten te drukken. Ook wil de gemeente actief aansluiting zoeken bij Brainport en het Expat Center Brabant.

De gemeentelijke lasten in Heeze stijgen licht, zo blijkt uit de begroting 2014 die is gepresenteerd.

Extra aandacht is er voor de mogelijkheden van detailhandel en horeca, onder meer in het kernwinkelgebied van Heeze. Komend jaar is er volop aandacht voor het bevorderen van kennis en innovatie, dé sleutelwoorden voor het Brabantse bedrijfsleven.

Landelijk en ook in Heeze-Leende vindt een verandering in de Wmo-dienstverlening plaats, ook wel de Kanteling genoemd. Doel hierbij is om de eigen kracht van mensen en hun deelname in de maatschappij nog meer te stimuleren. Meer en meer wordt er eerst gekeken naar wat mensen zelf kunnen (oplossen). Het gevolg van deze nieuwe werkwijze is dat er een besparing van 80.000 euro heeft kunnen plaatsvinden.