Heeze – Leende – Bijgaand een ingezonder brief van HSLnet gericht aan het ED.
Zwaar weer ?
HSLnet verkeert in zwaar weer. Zo kopt het ED van vandaag.
Iets wat “in zwaar weer verkeert ” dreigt te vergaan. Dat is wat HSLnet betreft beslist niet het geval.
Ja, inderdaad: van de 3300 huishoudens in de kernen die zich indertijd als toekomstig lid van de coöperatie HSLnet u.a. hadden aangemeld, hebben er “maar” ruim 2500 daadwerkelijk een abonnement bij één van de drie op HSLnet actieve operators genomen. Het debacle rond de eerste provider Glashelder is daarvoor verantwoordelijk.
Ja, inderdaad: één van de drie huidige providers heeft op het vlak van service en kwaliteit enorme steken laten vallen, zowel in technisch als administratief opzicht. En het is een illusie om te denken dat een jonge en kleine speler als HSLnet een gevestigde organisatie als CanalDigitaal “eventjes” verandert. Toch zijn we daarin aan het slagen. Administratief zijn de problemen vrijwel onder controle. Technisch zal dat binnenkort het geval zijn. De problemen rond CanalDigital zijn er echter wel mede debet aan dat het ledental van HSLnet is achtergebleven.
Maar waarom “vergaat” HSLnet ondanks het voorgaande niet?
Omdat de financieringsfaciliteit waarover HSLnet beschikt ruim voldoende is om in het komende jaar enerzijds het ledental sterk te laten groeien en anderzijds een aantal gerenommeerde, landelijk opererende providers op het glasvezelnetwerk toe te laten. Het moet dan mogelijk zijn om het ledental in de komende maanden op een zodanig niveau te brengen dat HSLnet kan gaan doen waarvoor het is opgericht: het verglazen van het hele buitengebied en de bedrijventerreinen. Overigens zijn er al gedeelten van het buitengebied op HSLnet aangesloten door het inzetten van op maat gemaakte financieringsarrangementen. Hetzelfde geldt voor het industrieterrein de Poortmannen te Heeze.
En niet vergeten mag worden dat HSLnet inmiddels voor € 6.200.000,– heeft geïnvesteerd in een hoogwaardig glasvezelnetwerk dat aan de hoogste eisen voldoet en daarmee toekomstbestendig is.
Je kunt de situatie waarin HSLnet nu verkeert als een pessimist beoordelen.
Zo doet het inmiddels uit de ledenraad getreden HSLnet-lid Paul Nelissen dat. In het gremium van de ledenraad kreeg hij echter geen medestanders voor de “oplossingen” die hij aandroeg. Reden voor hem om op te stappen en naar de pers te gaan.
Binnen die ledenraad, bestaande uit een twintigtal kritische HSLnet-leden, is afgelopen dinsdag -maar ook al eerder- uiteraard zeer indringend gediscussieerd over de financiële situatie. Maar binnen die ledenraad is zeker geen “bom gebarsten”. Er zijn mede aan de hand van een advies van de Financiële Commissie duidelijke afspraken gemaakt over een aantal veranderpunten. Die zullen in de komende maanden door de Raad van Beheer en de directie worden doorgevoerd.
Je kunt de situatie waarin HSLnet verkeert ook optimistisch beschouwen, ervan uitgaande dat het absoluut haalbaar moet zijn om in de komende maanden zo’n 800 nieuwe leden in de kernen te werven (en liefst veel meer).
Dan kunnen we waarmaken wat we beogen met ons “glasvezel met een ideaal”:  een open glasvezelnetwerk in de kernen, de bedrijventerreinen en het gehele buitengebied, dat eigendom van ons, de inwoners van Heeze-Leende, is.
Wij en al onze vrijwilligers die zich volop inzetten voor HSLnet hebben er vertrouwen in dat we daarin slagen.
Wij hebben er vertrouwen in dat onze medeburgers de solidariteit opbrengen om ons daarbij te helpen.
Namens de Raad van Beheer en de directie van de Coöperatie HSLnet u.a.
Wim Jak, secretaris van de Raad van Beheer