Heeze – Leende – De gemeente en Wooninc. hebben enkele jaren geleden afspraken gemaakt over de herontwikkeling van d’n Toversnest in Heeze. Eén van deze afspraken heeft betrekking op het aanbieden vandrie bouwkavels door de gemeente als compensatie voor het verminderen van het aantal woningen bij d’n Toversnest. Afgesproken is dat de gemeente Heeze-Leende Wooninc. voor 1 april 2015 drie ‘redelijkerwijs conveniërende’ woningbouwkavels aan kan bieden met een grondwaarde van € 340.000,-Als de gemeente deze kavels aanbiedt, betaalt Wooninc. de gemeente de resterende koopsom van d’n Tovernest van € 340.000,-. De grondwaarde van deze extra woningbouwkavels wordt bepaald aan de hand van de, op het moment van aanbieding, geldende gemeentelijke grondprijs.

Twee locaties
De gemeente Heeze-Leende heeft op dit moment op twee locaties drie passende woningbouwkavels beschikbaar, te weten aan de Breedvennen in Leende en het Domein in Sterksel. Op beide locaties is circa 1.050 m2 beschikbaar waarop drie woningen gerealiseerd kunnen worden. Aangezien de gemeentelijke grondprijs op dit moment € 323,- per m2, exclusief B.T.W. en kosten koper bedraagt, hebben de drie kavels een gezamenlijke waarde van € 340.000,-.
Het college heeft besloten om één van deze locaties aan Wooninc. aan te bieden, waarmee invulling gegeven is aan de hiervoor genoemde overeenkomst. De gemeente heeft Wooninc. aangeboden om met haar in gesprek te gaan om te bespreken welke locatie de voorkeur heeft. Om te voorkomen dat de aangeboden kavels lang gereserveerd moeten blijven, is Wooninc. verzocht om uiterlijk 24 januari 2015 aan te geven of het gebruik wenst te maken van de gemeentelijke aanbieding en om de resterende koopsom van d’n Toversnest van € 340.000,- voor deze uiterlijke datum aan de gemeente over te maken.