Heeze – Leende – In een groot gedeelte van de gemeente, vooral in woonwijken, worden de kliko’s op de inzameldag aan één kant van de weg gezet. Dit omdat inzamelaar Van Gansewinkel daar gebruik maakt van een zogenaamde zijlader. Dit is veiliger voor de beladers. Zij hoeven niet telkens de straat over te steken. De medewerking van de bewoners is prima als het gaat over de kliko’s.
Eens in de twee weken kan ook het PMD (Plastic Metaal Drankenkarton) in een zak worden buitengezet. In de delen van de gemeente waar de kliko’s prima aan één kant van de straat worden gezet, gaat dat met de zakken nog niet zo goed. De beladers moeten nog erg vaak oversteken om de zakken te gaan halen. Dit geeft soms onveilige situaties. Het zicht achter zo’n wagen is niet altijd goed. Voor de veiligheid van de beladers daarom het verzoek om voortaan ook het PMD aan die kant van de weg te zetten waar u ook de kliko neerzet.