HEEZE-LEENDE – Tot 1 mei loopt bij de gemeente Heeze-Leende een pilotproject met met vrijwillige cliëntondersteuners.

De cliëntondersteuner ondersteunt mensen met een WMO-ondersteningsvraag tijdenshet keukentafelgesprek en let er vooral op of cliënt (en/of mantelzorger) voldoende worden gehoord tijdens het gesprek en of er voldoende aandacht is voor de zorgvraag. Cliënten kunnen zelf aangeven of men gebruik wil maken van een vrijwillige cliëntondersteuner.
Bij de uitnodiging voor een keukentafelgesprek ontvangt men hiervoor een lijst met namen en telefoonnummers waar men contact mee kan opnemen. Het is tevens mogelijk om via welzijnsorganisatie Paladijn een vrijwillige cliëntondersteuner bij het keukentafelgesprek te vragen.

Aan het eind van deze periode vindt een evaluatie plaats. Op basis hiervan wordt besloten om de werkwijze wel of niet structureel in te voeren in Heeze-Leende.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Heeze-Leende onder “Veranderingen in zorg”. Bel het sociaal team: 040-22 41 455, of mail naar sociaalteam@heeze-leende.nl