LEENDE – Staatsbosbeheer is maandag gestart met het dunnen van een deel van het Leenderbos bij Leende. Doelstellingen van de werkzaamheden zijn het creëren van licht en ruimte voor bestaande bomen entevens verjonging van bos. De bosvakken worden vooraf zorgvuldig geïnventariseerd op nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes volgens de regels van Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. De bospaden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn door beschadiging door houtoogstmachines en vrachtwagens. Deze paden worden na de houtoogst zo snel mogelijk hersteld. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met eind april.

Tijdens de boswerkzaamheden worden de wandel, fiets en ruiterpaden zoveel mogelijk ontzien, toch kan het voor komen dat een recreatieroute op enkele plaatsen wordt beschadigd. Daarnaast is het voor de veiligheid van de geïnteresseerde bezoeker van belang om niet te dicht bij de werkzaamheden te komen.