LEENDE – Op zondag 7 juni j.l. nam het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp deel aan de 73e Kringgildedag van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland. Het Bergeijkse St.-Jorisgilde tekende dit jaarvoor de organisatie van deze jaarlijkse ontmoeting van de 52 gilden uit de regio Eindhoven.
Deze Kringgildedag had als thema “De jeugd hoog in het vaandel”. In zijn openingswoord memoreerde de Bergeijkse burgemeester Van de Vondervoort eraan dat het hem deugd deed dat er nog zoveel jongeren bij de gilden zijn aangesloten. Als voorbeeld nam hij daarbij het Strijper gilde dat tijdens de optocht opnieuw liet zien waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn. Later op de dag werden de gildebroeders en gildezusters van Leenderstrijp beloond met een derde prijs voor hun prestatie in de optocht.

Daarnaast werd er bij het individueel bazuinblazen junioren nog een 1e prijs behaald door Marije van Velthoven. Renske Liebregts behaalde bij het individueel bazuinblazen Klasse C een 2e prijs, wat tevens goed was voor promotie.
Het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp kijkt dan ook met genoegen terug op deze Kringgildedag.