Het college heeft ingestemd met de aanpassing van verkeersdrempels in de Nieuwe Hoeven in Heeze. Er waren drie opties en er is gekozen voor de optie met de volgende maatregelen:
– Oversteek Ten Borchwardlaan-Gemini: drempel 10-20 cm richting middengeleider, zodat meer ruimte ontstaat voor de fietser tussen trottoirband en drempel
– Ten Borchwardlaan ter hoogte van huisnummer 78 en 80: op advies van de verkeerscommissie de drempels dichter bij elkaar, zodat automobilisten de drempels niet meer kunnen ontwijken
– Kruising Aangelagen-Driesakker: twee drempels aan de westzijde voor de kruising. Hiermee wordt een drempel hergebruikt. Aan de westzijde van de kruisingen wordt geen risico gelopen met het ontwijken van autoverkeer, omdat de drempels hier niet naast langparkeerhavens worden geplaatst Kruising Aangelagen-Schutsakker: hetzelfde als bij kruising Aangelagen-Driesakker
Herstelwerkzaamheden: bij alle aanpassingen moeten herstelwerkzaamheden aan de rijbaan worden uitgevoerd. De plekken waar het asfalt wordt hersteld worden tijdelijk opgevuld met klinkers en in oktober vervangen door asfalt tijdens de jaarlijkse asfaltronden
Deze werkzaamheden komen voort uit het besluit van het college van augustus 2014 waarbij is ingestemd met de uitvoering van verkeersmaatregelen en het instellen van een 30 km/uur gebied in de Nieuwe Hoeven. De totale kosten voor de aanpassing van de verkeersdrempels komen uit op € 14.100.