A2 GEMEENTEN – De inwoners van de A2 gemeentes draaien op voor een fout die is gemaakt  bij de huur van een pand in de Hofnar in Valkenswaard.
De A2 gemeenten Valkenswaard Heeze-Leende en Cranendonck, huurden jarenlang het kantoorpand Hofnar 2. Als blijkt dat de ambtenaren gehuisvest kunnen  worden in het gemeentehuis van Valkenswaard, hebben ze naar hun mening de huur  tijdig opgezegd De verhuurder, Nedprojekt BV, zag dit anders.
Na tussenkomst van de rechter is uiteindelijk een schikking van € 140.000 tot stand gekomen. De gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck moeten respectievelijk €81.000, ruim €21.000 en ruim €37.000 betalen.