De Brabantsedag zoekt een nieuwe slogan. Een slogan waarmee zij kort en krachtig duidelijk kan maken wat de Brabantsedag is. Immers, er zijn nog steeds mensen die niet weten waar het voor staat. Iedereenwordt opgeroepen mee te denken en zijn of haar slogan(s) in te zenden.

De slogans kunnen tot 15 september 2013 ingezonden worden via slogan@brabantsedag.nl, www.brabantsedag.nl/slogan of per post naar Secretariaat Brabantsedag, Postbus 72, 5590 AB Heeze. In oktober kiest een deskundige jury de winnaar.