Het college heeft ingestemd met het tijdelijk wijzigen van de voorrangssituatie op kruising nabij de Strijpertunnel te Leende. Tijdens de spits ontstaan vaak files voor verkeer vanuit Leenderstrijp opde enige verbinding naar Leende door deze tunnel. In afwachting van een echte oplossing door verbreding van de A2, is het de bedoeling dit verkeer tijdelijk voorrang te verlenen. Omdat de invloed op ander verkeersgedrag en de verkeersveiligheid lastig te voorspellen zijn, is met de overige dorpsraden en de verkeerscommissie afgesproken om deze proef pas te starten na een gedegen vooraankondiging waarin mensen bezwaar kunnen aantekenen. Het besluit ligt ter inzage tot 19 september 2016.