Afgelopen dinsdag zijn bouwhekken geplaatst rondom het pand ‘De Heerlykheid’ in Sterksel. WoCom wil deze ruimte gaan verbouwen om er vijf statushouders in te kunnen huisvesten. In september 2016 heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend en zijn de omwonenden van het pand middels een brief hiervan op de hoogte gesteld. Deze week plaatste woCom de bouwhekken. Omdat de ruimte in ‘De Heerlykheid’, aan de Pastoor Thijssenlaan 1 in Sterksel al geruime tijd leeg staat, gaat woCom dit pand geschikt maken voor het huisvesten van statushouders.