De digitale informatieborden, die op verscheidene plekken in de gemeente staan, zijn inmiddels afgeschreven. Een mooi moment om nut en noodzaak van dit communicatiemiddel te heroverwegen. De gemeente is tot de conclusie gekomen dat het via de borden bekendmaken van evenementen, in een tijd van moderne, online communicatiemogelijkheden een ouderwetse manier van informatieverspreiding is. Daarom stopt de gemeente met het melden van evenementen op deze borden. De borden zullen verdwijnen uit het straatbeeld. Begin oktober zullen ze verwijderd worden. Evenementen bekendmaken kan via Recreatief Heeze-Leende of door de pers in te lichten.
 
Bron: Gemeente Heeze-Leende