Het ontwerpbestemmingsplan 1ste partiële herziening Centrumplan Leende gaat over de aanpassingen van de wegenstructuur en de verschuiving van de speelterreinen. Alle stukken hebben ter inzage gelegen tot en met woensdag 10 januari. Er is één zienswijze ingediend. Naar verwachting wordt het besluit over het wel of niet vaststellen van het bestemmingsplan vóór de zomervakantie 2018 genomen.