Eens in de vier jaar laat expertisecentrum Kempenhaeghe de zorgprocessen in de organisatie – en daarmee het kwaliteit- en veiligheidssysteem – toetsen door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Voor de derde keer op een rij oordeelden zij dat Kempenhaeghe in woord en daad bewijst dat zij de accreditatie waard. Op maar liefst 97% van de te toetsen punten voldeed Kempenhaeghe direct aan de norm. Op 20 maart 2018 werd het formele certificaat uitgereikt aan dr. Marlène Chatrou en drs. Nico Geurts van de raad van bestuur.
NIAZ Kempenhaege