LOKAAL Heeze-Leende heeft met CDA, D66 en PvdA overeenstemming bereikt over een nieuwe coalitie en de samenstelling van het nieuwe college van B&W. Daarin zullen LOKAAL Heeze-Leende, het CDA, D’66 en PvdA ieder één wethouder leveren. Deze partijen zullen nu gaan praten over de verdere invulling van het coalitieakkoord. Tevens zal de verdeling van de portefeuilles in het college aan de orde komen. Ook de andere partijen zal de gelegenheid worden gegeven om input te leveren aan het nieuwe beleidskader.