Vanwege het verwijderen van bomen aan de Spoorlaan en Schoolstaat worden beide straten volgende week tijdelijk afgesloten. De werkzaamheden zijn noodzakelijk voor de rioolreconstructie en herinrichting van de straat. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren is het nodig de Spoorlaan op 7 juni en de Schoolstraat op 8 juni tijdelijk af te sluiten tussen 7:00 uur en 17:00 uur. De firma Meulendijks Rondhout die de werkzaamheden uitvoert, werkt voor de voet, zodat niet de hele straat onbegaanbaar is. De gemeente vraagt u geen auto te parkeren bij de bomen omdat dit de werkzaamheden belemmert.