Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende hebben het Besluit Maatschappelijke ondersteuning Heeze-Leende 2019 vastgesteld. Hierin is onder andere geregeld in welke vorm voorzieningen kunnen worden verstrekt. In het besluit kunt u de tarieven voor 2019 voor zorg in natura en de PGB tarieven terugvinden. Aan het besluit 2019 is toegevoegd het kader waarbinnen het aantal zones voor collectief vervoer worden toegekend. De kaders over de hoogte van de PGB tarieven zijn vastgelegd in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Heeze-Leende 2018, hierbij is dan ook aangesloten. Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt iedereen maximaal € 17,50 per 4 weken. Inkomen of vermogen telt niet meer mee. Tevens kent de gemeente Heeze-Leende de regeling dat door het CAK voor burgers met een laag inkomen, geen eigen bijdrage wordt geheven. Voor vragen kunt u terecht bij het Sociaal Team, te bereiken van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur op telefoonnummer 040-2241455, of per e-mail: sociaalteam@heeze-leende.nl.