De herinrichting van de Grootschoterweg in Budel-Schoot is gestart. Dit heeft gevolgen voor doorgaand en bestemmingsverkeer.

Het verkeer vanuit Budel wordt omgeleid door de Fabriekstraat. Het verkeervanuit Budel-Dorplein in tegengestelde richting. Met gele bebording is de omleidingroute ter plaatse aangegeven.
Bestemmingsverkeer vanuit Budel wordt omgeleid door Klein-Schoot en de Parallelweg. Het verkeer vanuit Budel-Dorplein in tegengestelde richting. Met gele bebording is de omleidingroute ter plaatse aangegeven.

Tot 22 november 2013 geldt een aangepaste busregeling. De halte ‘Grootschoterweg’ is verplaatst naar het kruispunt Dwarsstraat/Klein Schoot. De halte ‘Vogelsplein’ is verplaatst naar de Parallelweg tegenover de Plus supermarkt.