Vanwege werkzaamheden rond aanleg Nieuwe N69 gaan de fietspaden aan N397/Dommelsedijk, tussen Dommelen en Braambos/Westerhoven vanaf 18 november 9.00 uur dicht. Omleidingsroutes zijn aangegeven. Fietsers kunnen niet door het werkvak worden geleid, omdat er te weinig veilige ruimte voor fietsers is in het verkeer; de verkeerssituatie regelmatig gaat veranderen en er veel overstekend bouwtransport is door de werkzaamheden. Om de fietsers een veilige omgeving te geven is besloten om de N397/Dommelsedijk af te sluiten voor fietsers. De nieuwe fietsroute loopt dan via Oude Weerderdijk – Weerderdijk, Mgr. Smetsstraat, Pastoor Bolsiuslaan en Crocuslaan.