De gemeente Valkenswaard organiseert 26 november een inloopavond in buurthuis ’t Huukske aan de Klappermanstraat 17 van 18.30 uur tot 20.00 uur. Bewoners kunnen tijdens de bijeenkomst informatie krijgen over de werkzaamheden aan de riolering in de Reisvennestraat, Peperstraat en Hoge Akkers. Een groot gedeelte van de riolering moet worden vervangen of gereconstrueerd. Daarnaast wordt bekeken of de rijbaan, het trottoir en de groenvoorzieningen kunnen worden aangepakt. Mocht u vragen willen stellen dan vraagt de gemeente of u deze voorafgaand aan de bijeenkomst wil sturen aan projecthogeakkers@valkenswaard.nl. U kunt ook contact opnemen met het projectteam via 040-2083444.