Mede dankzij de sportaanbieders en de sportraad gebeurt er al veel op het gebied van sport en bewegen in Heeze-Leende. Om deze initiatieven te versterken wil de gemeente ze met elkaar verbinden. Dat gaat men doen middels het Lokaal Sportakkoord. Samen met de spelbepalers binnen de gemeente gaat men tijdens twee startbijeenkomsten op 15 januari de tactiek bepalen. Van 16.00 uur tot 17.30 uur bij ‘t Perron in Heeze of ‘s avonds van 19.30 -21.00 uur, ook bij ‘t Perron. Men vertelt over het doel van het sportakkoord en wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Aanmelden voor de startbijeenkomst kan via www.sportakkoordheezeleende.nl