De Economische Inspectie van de FOD Economie van de Belgische federale overheid wordt overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. De eerste acht maanden van 2019 kreeg ze al meer dan 1.900 meldingen. In 240 van deze meldingen deelden de melders mee dat zij financiële schade geleden hadden. De werkwijze van de oplichters is meestal dezelfde. Consumenten worden benaderd met een aanbod voor de huur van een huisje, kortingen of voor het innen van belastingschulden. Op de website van het FOD Economie wordt uitgelegd hoe u fraude kunt herkennen. Ook geven zij tips wat te doen wanneer u onverhoopt toch slachtoffer bent geworden van oplichting.