Uit onderzoek van de Nederlandse Brandwonden Stichting blijkt dat bijna 75% van de Nederlanders nog geen CO-melder heeft. Ook valt op dat 50% van de Nederlanders gelooft geen risico te lopen op CO-vergiftiging. Jaarlijks overlijden vijf tot tien personen door koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast worden circa 200 ziekenhuisopnamen en honderden gewonden op de spoedeisende hulp geregistreerd. Verder geeft een kwart aan niet te weten hoe te handelen bij koolmonoxidevergiftiging. Op de website van de brandwonden stichting kunt u uw kennis omtrent koolmonoxidevergiftiging testen en zien hoe u moet handelen wanneer u vermoedens heeft van koolmonoxidevergiftiging.