Op woensdag 4 december vergadert de commissie vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard. U bent van harte welkom. U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk het op uw computer, tablet of telefoon via webcast: www.valkenswaard.nl/webcast. Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. U kunt voorafgaand aan de vergadering nog iets zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, neem dan vóór de vergaderdag contact op met raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema, via telefoonnummer 040-2083407.