De gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert en hun partners ondersteunen initiatiefnemers van vernieuwende activiteiten met subsidie vanuit de ‘Experimenteerregeling Samen aan de Slag! 2020 en 2021’. Medio 2019 hebben de drie gemeenten de procesaanpak ‘Samen aan de Slag! Op weg naar een waardengedreven samenwerking’ vastgesteld. Hierbij werken ze samen met meer dan 70 partners om middels een aantal gedeelde waarden de gezamenlijke stip op de horizon te bereiken. Om de ambitie kracht bij te zetten, stellen de gemeenten subsidie beschikbaar aan initiatiefnemers van vernieuwende activiteiten. Zij kunnen gebruikmaken van de ‘Experimenteerregeling Samen aan de Slag! 2020 en 2021’ als hun initiatief bijdraagt aan het waarmaken van de gezamenlijke ambitie. Aanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 31 januari 2020, 31 oktober 2020 en 30 april 2021. Een presentatie van het initiatief aan de adviescommissie maakt deel uit van de aanvraagprocedure. Een aanvraagformulier en meer informatie is te vinden op www.samenaandeslag.net.