Het kabinet heeft aanvullende, aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni. Casino’s, speelhallen en vergelijkbare instellingen worden gesloten. Ook kapperszaken en nagelsalons moeten hun deuren sluiten. Winkels, markten moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 m afstand. Vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten als geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen. Groepsvorming in de publieke ruimte wordt verboden. Dit geldt niet als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Ook kinderen t/m 12 jaar kunnen samen spelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.