Op dinsdag 14 april houdt de gemeente Heeze-Leende een rondetafelgesprek met daarop aansluitend de raadsvergadering. De vergadering is openbaar, maar in verband met de maatregelen ten aanzien van het Coronavirus zal er geen publiek en pers worden toegelaten. De vergadering is te volgen via de livestream. Het Rondetafelgesprek begint om 19.30 uur, de raadsvergadering om 20.00 uur. Mocht u willen inspreken over een van de onderwerpen van het Rondetafelgesprek, dan moet u zich vooraf aanmelden (voor 14 april 9:00 uur) via de griffie (griffie@heeze-leende.nl of 06-57567058). Zonder aanmelding vooraf zal aan u geen spreekrecht worden geven.