Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei. Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren voor 50%. Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen vanaf 29 april buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen buiten sporten, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder mogen vanaf 29 april door één of twee vaste personen worden bezocht. Het huidige verbod op evenementen wordt verlengd tot 1 september.