Het Budelse gilde vierde op zondag 5 juli hun patroonsdag. Ze waren vereerd met de komst van Leo en Irma Niessen. Leo schoot zich in 2018 tot Europakoning. Zij en twee adjudanten te gast bij het Sint Jorisgilde. Ook de raadsheer van district Oost, Jan Teunissen en andere vertegenwoordigers van gilden uit de regio waren aanwezig. Voordat om het koningschap gestreden kon worden, werd bij drie nieuwe leden de eed van trouw afgenomen. Sil Cox en Jén Adams werden gehuldigd vanwege hun zilveren gildejubileum. Jén en zijn vrouw Nelly en tamboer Jaap de Kok en zijn echtgenote, gildezuster Gerry, waren betrokken bij de huldiging.