Dinsdag 21 juli heeft een groep bezorgde Leendenaren een handtekeningenactie georganiseerd tegen het kappen van 49 bomen voor het centrumplan Leende.
Omwonenden zijn teleurgesteld dat zij niet al veel eerder zijn geïnformeerd over het plan om zo veel bomen te kappen. De commotie over het plan verdient wat hun betreft een passende en spoedige reactie van het college. Zij vragen het college daarom om zo snel mogelijk een gezamenlijk overleg te organiseren tussen alle betrokkenen. Als laatste vragen ze nog aandacht voor de geplande plaatsing van de fietsenrekken voor de schoolkinderen.