Het blijkt dat op tal van plaatsen in Heeze-Leende met name het PMD-afval nog steeds op onjuiste dagen buiten wordt gezet. Dit zorgt voor overlast en ergernissen bij de directe buurtbewoners. Het aantal meldingen hierover bij de gemeente neemt de laatste tijd fors toe. Iedereen wordt daarom verzocht om de PMD-zakken op de juiste dag vóór 8.00 uur aan te bieden. Te laat aangeboden PMD-zakken worden niet meer opgehaald. Het PMD-afval wordt ook regelmatig in andere zakken aangeboden, al dan niet gemengd met ander afval. PMD-afval dat op een onjuiste wijze wordt aangeboden of vervuild is met ander afval wordt niet meegenomen en blijft dus liggen.