Afgelopen zaterdag werd door Waterschap De Dommel controle uitgevoerd op beregeningen en bespuitingen. Met name in de omgeving van Casteren, Someren en Bergeijk werden overtredingen ontdekt van het beregenen met grondwater. Een enkele keer was men in strijd met het zogenaamde urenverbod en drie keer werd er beregend zonder vergunning. In alle gevallen wordt een bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt waarbij de boete tussen de 500 euro en 2000 euro ligt. Er werden geen illegale bespuitingen of onttrekkingen uit oppervlaktewater geconstateerd. Gezien de hoeveelheid overtredingen zal het waterschap ook de komende tijd controles buiten kantooruren uitvoeren.