De wolf is al diverse malen gezien in de Peel. Volgens recente berichten over aanvallen in Someren en Sterksel, zou de wolf die plaatsen al hebben bezocht. Museum Klok & Peel in Asten speelt in op de actualiteit met een nieuwe biotoop, waarin de wolf kan worden bewonderd. Wolven bejagen vooral oude en zieke prooidieren. Prooiresten die achterblijven lokken aaseters en insecten, waardoor de biodiversiteit stijgt. Die stijgt ook bij planten. Waar wolven verblijven, gaan andere dieren weg en krijgen de planten weer een kans. Het bos vernieuwt zich en er komen meer nieuwe dieren. Voor kinderen zijn er activiteiten rondom de wolf in het zomerprogramma van het museum opgenomen.