Op 1 september start vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de campagne Senioren en Veiligheid. Gedurende de hele maand wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden. Doel van de campagne is om bewustwording onder senioren te vergroten en handelingsperspectief te bieden om slachtofferschap zoveel mogelijk te voorkomen. Ook de gemeente Heeze-Leende doet mee. Op vier fenomenen (meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude via WhatsApp en phishing) worden voorlichtingsfilmpjes gemaakt die worden gedeeld via diverse communicatiekanalen. Daarnaast worden adviezen en tips gedeeld.