Precies een jaar na de presentatie van de plannen aan omwonenden kan woningcorporatie woCom, op de locatie van het voormalige garagebedrijf Verhoeven in Budel, starten met de bouw van 15 energiezuinige woningen voor senioren en starters. Op aandringen van Bewonersraad de Pan, de stichting die onder andere in de gemeente Cranendonck de belangen van de huurders van woCom behartigt, is er afgezien van het bouwen van gezinswoningen. Nu worden dichtbij het centrum 5 levensloopbestendige (senioren)woningen op de begane grond, met daarboven 10 maisonnettes voor 1- en 2-persoonshuishoudens gebouwd. Deze week start de aannemer met het inrichten van de bouwplaats en het grondwerk. De officiële start wordt we begin oktober symbolisch gevierd met gemeente, bewonersraad, bouwers en omwonenden, met in acht neming van de coronamaatregelen. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.