In de gemeente Heeze-Leende is het binnen de bebouwde kom verplicht een hond aangelijnd te hebben. Ook moet de eigenaar er voor zorgen dat de hond niet poept op het trottoir of openbare terreinen. Binnen de bebouwde kom geldt een opruimplicht. Door op te ruimen voorkomt u een boete. In het verleden zijn verbodsborden geplaatst om nadruk op dit beleid te leggen. Inmiddels zijn veel bordjes verouderd, verdwenen of vernield. Er is nu gekozen om, vanwege de kosten die het vervangen met zich meebrengt, alle bordjes te laten verwijderen. Dit houdt niet in dat honden weer overal mogen poepen of dat de hondenpoep niet meer opgeruimd hoeft te worden.