In Valkenswaard is deze week de eerste heipaal geslagen voor de kleine beekdalbrug over de beek De Keersop waar eerder dit jaar het oorspronkelijk ontwerp van de Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 werd aangepast Met de ingediende verbetering krijgen de natuur van het beekdal en De Keersop meer ruimte en ontstaat er een mooiere en veiligere route voor fietsers onder de N397 door. In totaal worden tijdens het project zo’n 15 bruggen en viaducten aangelegd. De 8,5 kilometer nieuwe verbinding wordt landschappelijk optimaal ingepast. Veel verkeer gaat straks niet meer door Valkenswaard en Asten, maar eromheen.