Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende heeft op 16 november 2020 besloten de inspraakprocedure te starten inzake de concept Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2021.