Met de vaststelling van de Visie Zonneparken 2019-2024 zijn de eerste stappen gezet om het opwekken van duurzame energie in Cranendonck mogelijk te maken. Woensdag 9 december zullen tijdens een informatiesessie de gemeentelijke doelen voor duurzame energie, de mogelijkheden voor u om mee te praten, om mede-eigenaar te worden van een zonnepark en de procedure rondom de vergunning nader worden toegelicht, aldus Maarheeze.Nu. Later wordt voor ieder project afzonderlijk bewonersavonden georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 9 december van 19.30 tot ongeveer 20.30 uur. De sessie vindt digitaal plaats. Om de link te kunnen versturen is aanmelding vereist, dit doet u door een email te sturen naar duurzaam@cranendonck.nl Als u verhinderd bent kunt u de sessie later terugkijken, een opname van de bijeenkomst komt online te staan.