Vanaf maandag pakt Cure de inzameling van de grijze en groene bakken in de gemeente Valkenswaard weer op volgens het normale schema. Vanwege de gladheid komen de voertuigen in de straten niet of nauwelijks vooruit, of gaan zelfs schuiven. Daarom zal Cure per straat bekijken of het verantwoord is om erin te rijden. Er bestaat dus een kans dat uw container niet geleegd wordt. Plaats uw container eventueel langs een straat in de buurt waar de straat schoon is. Op de volgende ophaaldag voor restafval, mag u extra vuilniszakken naast uw container aanbieden. Deze week wordt er nog geen oud papier in de gemeente Valkenswaard opgehaald.