Op dinsdag 2 maart vindt er ter voorbereiding van de raadsvergadering een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur en vindt digitaal plaats. De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast. Tijdens de commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen. Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Voor meer informatie of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans. Hij is bereikbaar via e-mail p.bemelmans@cranendonck.nl of 0495-431134.