Sinds november 2020 gold er in België een ophokplicht voor vogels en pluimvee, vanwege de besmettingen met vogelgriep die in en rond België werden vastgesteld. De afgelopen weken zijn deze aanzienlijk verminderd waardoor de ophokplicht voor particuliere houders nu opgeheven wordt. Er zijn nog steeds wilde vogels aanwezig in België die besmet zijn. Het risico dat pluimvee en vogels besmet raken is echter voldoende afgenomen om het ophokken op te heffen. Om het risico om verspreiding te voorkomen, is het belangrijk om alle pluimvee en vogels binnen of onder netten te voeren. Zo blijven wilde vogels op afstand en worden ze niet gelokt door de voeding.