Op dinsdag 20 april staat er volgens het vergaderschema van de gemeente Cranendonck een vergadering van de gemeenteraad gepland. Vanwege het ontbreken van agendapunten waar een raadsbesluit voor vereist is, heeft het presidium besloten om de vergadering te annuleren.