Vraagt u zich wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de gemeenteraad? Denkt u wel eens dat u dat beter zou kunnen? Volg dan de gratis cursus Politiek Actief! De cursus start op maandag 10 mei 2021 en wordt georganiseerd door de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard. De cursus wordt verzorgd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. De cursus bestaat in totaal uit vier avondbijeenkomsten, met elk een ander thema. Maandagavond 10 mei start:  Introductie en kennismaking. Behandeld worden in de komende weken nog de gemeente, de gemeente, de gemeenteraad en debatteren. De datum van de afsluitende avond met een bezoek aan de gemeenteraadsvergadering en uitreiking van de certificaten is afhankelijk van welke gemeenteraadsvergadering wordt bezocht. Wie zich wil aanmelden voor deze cursus kan dan dat doen door een mail te sturen naar de griffier met een korte omschrijving waarom het leuk lijkt om mee te doen met deze cursus. Ook voor meer informatie over deze cursus kunt u terecht bij de griffier. Deelname is gratis.