Op dinsdag 15 juni 2021 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften bijeen in een openbare hoorzitting. Dit vind plaats in het gemeentehuis van Heeze-Leende. Om19.00u Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van B&W van Valkenswaard inzake omgevingsvergunning voor het aanleggen van weg het Haakje Valkenswaard. Om 19.40u Bezwaarschrift tegen het besluit tot het sluiten van een woning aan de Kempenlandstraat 14 te Budel voor de duur van drie maanden. Als u als toehoorder de zitting wilt bijwonen kunt u tot uiterlijk vrijdag 11 juni contact opnemen met het secretariaat van de Adviescommissie op telefoonnummer 040-2241571 of 06-18302211