Zowel het Rondetafelgesprek van 14 juni alsmede de beide Raadsvergaderingen in het gemeentehuis van Heeze-Leende zullen digitaal plaatsvinden. De vergaderingen zijn openbaar, maar i.v.m. de geldende coronamaatregelen is de raadzaal nog niet toegankelijk voor publiek.
De vergaderingen zijn wederom voor belanghebbenden te volgen via de livestream van 19.30 tot 22.30 uur. Eventuele insprekers over geagendeerde onderwerpen wordt gevraagd contact op te nemen met de griffie via gemeenteraad@heeze-leende.nl of telefoonnummer 06-57 56 70 58